SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Witamy serdecznie na stronie internetowej czasopisma

Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

 

ISSN(Print) 1644-0757 e-ISSN(Online) 2450-047X

http://acta_oeconomia.sggw.pl/

 

Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC.

 

Rada Naukowa Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

  • Marta Barna (Lviv University of Trade and Economics, Lviv, UA),
  • Roman Kisiel (University of Warmia and Mazury, Olsztyn, PL),
  • Joseph Andrew Kuzilwa (Mzumbe University, Tanzania),
  • Lubos Smutka (Czech University of Life Sciences Prague, CZ),
  • Wiesław Musiał (University of Agriculture, Krakow, PL),
  • Janina Sawicka (Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, PL) – chairperson,
  • Harun Ucak (Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey),
  • Dorota Witkowska (University of Łódź, PL),
  • Andra Zvirbule-Bērziņa (Latvia University of Agriculture, LV)

 

 

Od Rady Naukowej

Acta to wydawnictwo ogólnopolskie liczące kilkanaście serii tematycznych, z ujednoliconą szatą graficzną i o podobnym formacie redakcyjnym. Czasopismo powstało z inicjatywy pracowników uczelni rolniczych i wydawane jest pod patronatem rektorów tychże uczelni. Dotychczasowe zaangażowanie środowisk uczelnianych w podnoszenie poziomu merytorycznego i edytorskiego wszystkich serii tematycznych, przy zgodnym wysiłku autorów oraz Rad Programowej i Naukowych, przyczyniło się do tego, że czasopismo Acta Scientiarum Polonorum, w tym nasza seria Oeconomia, zdobyło już godne miejsce w środowisku naukowym i akademickim.

Artykuły do serii powinny być przygotowywane w języku angielskim. Tytuł, słowa kluczowe i streszczenia w języku angielskim i w języku polskim. Artykuły do recenzji mogą być przysyłane w języku polskim, a na język angielski przetłumaczone po przyjęciu artykułu do druku. Rada Naukowa serii Oeconomia w trosce o poprawę rangi wydawnictwa zwraca uwagę zarówno na treść merytoryczną, jak i staranność formy opracowań.

Od 2007 roku czasopismo jest kwartalnikiem, a każdy artykuł w Acta Sci. Pol. Oeconomia otrzymuje 15 punktów. Autorów prosimy o uwzględnianie w cytowanych pozycjach bibliograficznych artykułów z poprzednich numerów Acta Sci. Pol. Oeconomia na podobny temat. Zwracamy uwagę na rangę streszczenia i słów kluczowych, które to informacje są wysyłane do kilkuset bibliotek na całym świecie, stąd potrzeba szczególnie starannego ich opracowania i przetłumaczenia na j. angielski.

Od 2011 roku kwartalnik Acta Sci. Pol. Oeconomia jest indeksowany w bazach: AGRO, Index Copernicus, BazEkon, EBSCO, ARIANTA.